Cái ví2022-04-18T07:40:42+00:00

Cái ví

Điều gì xảy ra khi khách hàng gửi crypto nhầm hay sai địa chỉ ?2022-04-18T07:23:50+00:00

Vui lòng liên hệ với [email protected] sớm nhất để chúng tôi có thể giúp bạn tốt nhất trong khả năng của chúng tôi.

Phí rút tiền lbao nhiêu ?2022-04-18T07:24:12+00:00

Phí rút Bitcoin đợc tính như sau : 0.1% + 0.001 BTC
Lượng rút tố thiểu là 0.0025 BTC

Hỗ trợ nạp loại tiền điện tử nào ?2022-04-18T07:24:27+00:00

Hiện XEXON chỉ hỗ trợ nạp Bitcoin

Go to Top