Khoản vay2022-04-18T07:40:11+00:00

Khoản vay

Số tiền XEXON cho vay cao nhất và thấp nhất là bao nhiêu ?2022-04-18T07:24:44+00:00

từ 500 USD đến dưới 10,000 USD
Cho vay đến 50% giá trị Bitcoin thế chấp

Tôi có thể dùng loại tiền điện tử nào để thế chấp vay tiền ?2022-04-18T07:24:59+00:00

Hiện XEXON chỉ chấp nhận thế chấp bằng Bitcoin, cho vay bằng USD

Điểm tín dụng (credit score) của tôi có bị ảnh hưởng không nếu tôi apply xin vay XEXON ?2022-04-18T07:25:38+00:00

Điểm tín dụng cá nhân của bạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng

Go to Top