Dịch vu vay tiền, thế chấp bằng crypto

Dịch vu vay tiền, thế chấp bằng crypto

Khoản vay được thực hiện bằng USD với tài sản thế chấp là Bitcoin. Khoản vay ên tới 50% giá trị Bitcoin được gửi làm tài sản thế chấp. Dịch vụ này sẽ sớm ra mắt.

Xexon loans are BTC-backed loans.
Xexon loans are BTC-backed loans.
USD
BTC

Loan Period (Months)

LTV

50 %

Interest Rate (per Year)

18 %

Interest Fee

USD

Total Loan Cost

USD

Crypto loan that can get a loan without credit check

Được duyệt vay ngay mà không qua thẩm tra lịch sử tín dụng !

Vay tiền đô, thế chấp bằng tiền điện tử
Bạn có thể nhận tiền ngay lập tức, vì chúng tôi không kiểm tra lịch sử tín dụng của bạn

 • Không sàng lọc, không check credit

 • Không phí phát sinh thêm

 • Có thể duyệt vay ngay lập tức

Mức vay bằng 50% giá trị tiền điện tử bạn dùng thế chấp

Số tiền vay sẽ thay đổi tùy thuộc vào giá trị BTC tại thời điểm đăng ký khoản vay, LTV là 50% giá trị BTC và lãi suất hàng năm là 18%.

 • Từ 500 USD đến dưới 10,000 USD

 • Sô tiền vay bằng 50% giá trị Bitcoin thế chấp

 • Kỳ hạn vay là 12 tháng

 • Không phát sinh phi trả trước

Maximum loan amount for Xexon loan is 50% of collateral assets
We accept Bitcoin as collateral

Các loại tài sản điện tử chúng tôi chấp nhận

Bạn có thể thế chấp crypto nào bạn đang sở hữu
Hiện tại chỉ chấp nhận thế chấp bằng bitcoin, nhưng trong tương lai sẽ mở rộng ra thêm nhiều loại tiền điện tử khác

 • Vay tiền mặt bằng Bitcoin

 • Chúng tôi sẽ thêm nhiều loại tiền điện tử khác trong thời gian tới

Rút tiền qua thẻ Debit của XEXON

Bạn có thể nhận các khoản vay USD bằng BTC làm tài sản thế chấp. Khoản vay sẽ được thêm vào số dư thẻ Xexon (tài khoản ngân hàng nước ngoài) của bạn. Do đó, vui lòng đăng ký phát hành thẻ Xexon trước.

 • Bạn cần một thẻ Xexon

 • Không check credit

Loans can be withdrawn using a debit card.
Details about repayment method

Hình thức trả nợ

Các khoản vay có thể được hoàn trả bằng chuyển khoản ngân hàng, thanh toán qua PayPal, thanh toán WISE hoặc bán tài sản thế chấp.

 • Chuyển khoản ngân hàng

 • Thanh toán qua PayPal

 • Thanh toán qua WISE

 • Bán tài sản thề chấp để trả nợ

Được duyệt vay ngay mà không qua thẩm tra lịch sử tín dụng !

Vay tiền đô, thế chấp bằng tiền điện tử
Bạn có thể nhận tiền ngay lập tức, vì chúng tôi không kiểm tra lịch sử tín dụng của bạn

 • Không sàng lọc, không check credit

 • Không phí phát sinh thêm

 • Có thể duyệt vay ngay lập tức

Crypto loan that can get a loan without credit check

Mức vay bằng 50% giá trị tiền điện tử bạn dùng thế chấp

Số tiền vay sẽ thay đổi tùy thuộc vào giá trị BTC tại thời điểm đăng ký khoản vay, LTV là 50% giá trị BTC và lãi suất hàng năm là 18%.

 • Từ 500 USD đến dưới 10,000 USD

 • Sô tiền vay bằng 50% giá trị Bitcoin thế chấp

 • Kỳ hạn vay là 12 tháng

 • Không phát sinh phi trả trước

Maximum loan amount for Xexon loan is 50% of collateral assets

Các loại tài sản điện tử chúng tôi chấp nhận

Bạn có thể thế chấp crypto nào bạn đang sở hữu
Hiện tại chỉ chấp nhận thế chấp bằng bitcoin, nhưng trong tương lai sẽ mở rộng ra thêm nhiều loại tiền điện tử khác

 • Vay tiền mặt bằng Bitcoin

 • Chúng tôi sẽ thêm nhiều loại tiền điện tử khác trong thời gian tới

We accept Bitcoin as collateral

Rút tiền qua thẻ Debit của XEXON

Bạn có thể nhận các khoản vay USD bằng BTC làm tài sản thế chấp. Khoản vay sẽ được thêm vào số dư thẻ Xexon (tài khoản ngân hàng nước ngoài) của bạn. Do đó, vui lòng đăng ký phát hành thẻ Xexon trước.

 • Bạn cần một thẻ Xexon

 • Không check credit

Loans can be withdrawn using a debit card

Hình thức trả nợ

Các khoản vay có thể được hoàn trả bằng chuyển khoản ngân hàng, thanh toán qua PayPal, thanh toán WISE hoặc bán tài sản thế chấp.

 • Chuyển khoản ngân hàng

 • Thanh toán qua PayPal

 • Thanh toán qua WISE

 • Bán tài sản thề chấp để trả nợ

Details about repayment method

Trong trường hợp tài sản thế chấp của bạn bị giảm đáng kể giá trị

Nếu giá trị tài sản thế chấp của bạn giảm đáng kể, một cuộc gọi ký quỹ tiền điện tử có thể xảy ra.
Trong trường hợp có cuộc gọi ký quỹ, bạn sẽ phải thêm nhiều tài sản thế chấp hơn để duy trì tỷ lệ vay (LTV) ổn định.

Xem thêm

Đa dịch vụ chỉ với 1 tài khoản

XEXON cung cấp nhiều dịch vụ như: cấp thẻ VISA Debit, các loại ví tiền điện tử, dịch vụ vay tiền mặt thế chấp bằng tiền điện tử.

Ví điện tử an toàn và mạnh mẽ

Thẻ VISA debit

Tài khoản ngân hàng quốc tế

Dịch vụ vay tiền XEXON

Mở tài khoản ngân hàng quốc tế ngay hôm nay !

Đăng ký sử dụng dịch vụ
Bạn có thể đăng ký tại đây