Chung2022-04-18T07:39:48+00:00

Chung

XEXON là công ty gì ?2022-04-18T07:23:20+00:00

XEXON đang cố gắng tạo ra một hệ sinh thái tích hợp, nơi tiền điện tử có thể được sử dụng thuận tiện. Trong dịch vụ của chúng tôi, tiền ảo có thể được sử dụng như tiền mặt và cũng có thể thực hiện khoản vay với BTC làm tài sản thế chấp.

An ninh và bảo hiểm2022-04-18T07:23:37+00:00

Xexon hợp tác với các đối tác hàng đầu về bảo mật trong không giam blockchain, bao gồm BitGo, Shiftmarket và Fireblocks.

Go to Top