Điều khoản và điều kiện thẻ Xexon

GIỚI THIỆU


Chủ thẻ đồng ý với các quy định, pháp luật và quy định của Trung tâm Thị thực Quốc tế và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Ngân hàng Phát triển Chung (JDB) nơi thẻ được phát hành.

THỎA THUẬN/ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THẺ GHI NỢ


Bạn, với tư cách là khách hàng của Xexon, đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây về việc sử dụng thẻ ghi nợ của bạn:
・Tuân thủ các quy tắc và quy định của Ngân hàng liên quan đến việc sử dụng Thẻ của bạn và việc thực hiện bất kỳ dịch vụ quỹ điện tử nào.
・Thẻ của bạn vẫn là tài sản của Ngân hàng và sẽ được giao ngay cho ngân hàng nếu có yêu cầu từ phía ngân hàng. Thẻ của bạn không thể chuyển nhượng. Không bao giờ cho phép bất cứ ai sử dụng, mượn hoặc lấy thẻ và số nhận dạng cá nhân (PIN) của bạn. Bằng cách đưa Thẻ và mã PIN của bạn cho người khác, bạn chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch được thực hiện bởi người đó hoặc bởi bất kỳ ai khác mà người đó cung cấp Thẻ và mã PIN cho đến khi bạn thông báo cho chúng tôi hủy Thẻ của bạn và phát hành thẻ mới.
・Ngân hàng có quyền từ chối giao dịch trên Tài khoản của bạn khi Thẻ của bạn đã được báo cáo bị mất hoặc bị đánh cắp, khi thẻ của bạn đã bị hủy hoặc thu hồi, khi tài khoản của bạn đã bị đóng, khi giao dịch sẽ vượt quá số dư Tài khoản có sẵn của bạn hoặc khi Ngân hàng tin rằng có hoạt động bất thường trên Tài khoản của bạn.
・Ngân hàng có quyền bất cứ lúc nào và không cần thông báo (ngoại trừ theo yêu cầu của Đạo luật chuyển tiền điện tử liên bang) hủy Thẻ của bạn, loại bỏ bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ hiện có hoặc thêm bất kỳ dịch vụ mới nào.
・Trách nhiệm của Ngân hàng đối với bạn đối với việc không hoàn thành giao dịch sẽ bị giới hạn như được quy định trong phần “Trách nhiệm của Tổ chức Tài chính” của Tiết lộ Quyền và Trách nhiệm của Bạn.
・Không bao giờ nhập mã PIN của bạn trong bất kỳ máy ATM nào trông không chính hãng, đã được sửa đổi, có gắn thiết bị đáng ngờ hoặc đang hoạt động một cách đáng ngờ.

GIỚI HẠN VÀ GIAO DỊCH


 

Các loại giao dịch điểm bán hàng visacard ghi nợ – Bạn có thể truy cập vào tài khoản thanh toán của mình để mua hàng trực tiếp (và qua điện thoại, mua hàng online bằng Thẻ ghi nợ), thanh toán trực tiếp cho các dịch vụ (và qua điện thoại, thanh toán online bằng Thẻ VISA Debit). Ngoài ra, bằng cách sử dụng Thẻ Visa Debit, bạn có thể nhận được tiền mặt từ một thương gia, nếu người bán cho phép hoặc từ một tổ chức tài chính tham gia với Thẻ Visa Debit và làm bất cứ điều gì mà một thương gia tham gia sẽ chấp nhận.

Giới hạn tiền đô la Mỹ(USD) tiêu chuẩn và mức phí– Cho việc sử dụng thẻ của bạn:
・Giới hạn thanh toán: Các giao dịch được giới hạn trong số dư có sẵn trong tài khoản thanh toán của bạn.
・Rút tiền mặt tại ATM: Giới hạn rút tiền ATM là $20,000. Tuy nhiên, máy ATM có thể giới hạn số tiền bạn có thể rút trong 1 lần

Tư vấn chống sử dụng bất hợp pháp – Bạn đồng ý không sử dụng thẻ của mình để đánh bạc bất hợp pháp hoặc các mục đích bất hợp pháp khác. Hiển thị logo thẻ thanh toán bằng cách, ví dụ, một thương gia trực tuyến không nhất thiết có nghĩa là các giao dịch là hợp pháp trong tất cả các khu vực pháp lý mà chủ thẻ có thể được đặt.

CÁC LOẠI PHÍ


・Chúng tôi sẽ tính phí khi bạn làm mất thẻ và muốn cấp lại thẻ mới thay thế cho thẻ cũ
・Chúng tôi sẽ tính phí thay thế thẻ ghi nợ bị đánh cắp
・Phí nhà điều hành/ mạng lưới ATM – Khi bạn sử dụng máy ATM không thuộc sở hữu hoặc điều hành của chúng tôi, bạn có thể bị tính phí bởi nhà điều hành ATM hoặc bất kỳ mạng lưới nào được sử dụng (và bạn có thể bị tính phí cho yêu cầu truy vấn số dư ngay cả khi bạn không thực hiện chuyển tiền).

CHUYỂN KHOẢN TRÁI PHÉP


Hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức nếu bạn tin rằng thẻ và / hoặc mã của bạn đã bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc nếu bạn tin rằng việc chuyển tiền điện tử đã được thực hiện mà không có sự cho phép của bạn. Liên lạc là cách tốt nhất để giảm tổn thất có thể xảy ra của bạn. [email protected]
Bạn có thể mất tất cả số tiền trong tài khoản của mình (cộng với hạn mức tín dụng thấu chi tối đa của bạn). Ngoài ra, nếu tuyên bố của bạn cho thấy các giao dịch chuyển khoản mà bạn không được thực hiện, bao gồm cả những chuyển khoản được thực hiện bằng thẻ, mã PIN hoặc các phương tiện khác, hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức. Nếu bạn cẩu thả hoặc gian lận trong việc xử lý thẻ hoặc mã PIN của mình, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho các giao dịch trái phép.

THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT LỖI


Trong trường hợp có lỗi xảy ra hoặc bạn có câu hỏi liên quan đến việc Chuyển khoản điện tử, hãy liên hệ với chúng tôi qua email [email protected], càng sớm càng tốt, nếu bạn nghĩ rằng biên lai của bạn là sai hoặc nếu bạn cần thêm thông tin về chuyển khoản được liệt kê trên báo cáo hoặc biên lai.
Chúng tôi phải nhận được phản hồi từ bạn không trễ hơn 60 ngày sau khi chúng tôi gửi tuyên bố ĐẦU TIÊN về sự cố hoặc lỗi xuất hiện.