Bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ tài sản của bạn

Ví Xexon bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn với tính bảo mật mạnh mẽ.

Maximum Security

Xexon làm việc với các cơ quan có thẩm quyền hàng đầu trong lĩnh vực ví điện tử

Được thiết kế để bảo mật, thúc đẩy bởi sự tin cậy

Chúng tôi tuân thủ các quy định nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn KYC và AML toàn cầu là những minh chứng cho thấy bảo mật là ưu tiên hàng đầu của XEXON. Đó là lý do tại sao các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức lớn nhỏ tin tưởng XEXON với dữ liệu của họ.

XEXON đã và đang xây dựng một cộng đồng người dùng và đội ngũ kỹ thuật hiểu biết về bảo mật để củng cố hệ sinh thái cho vay tiền điện tử và blockchain. Điều này bao gồm việc tổ chức các hội thảo về quyền riêng tư và bảo mật nội bộ thường xuyên để đảm bảo rằng nhân viên của Xexon bắt kịp các vấn đề an ninh mạng ngày nay.

Hợp tác với các chuyên gia bảo mật hàng đầu

XEXON hợp tác với các nhà cung cấp bảo mật hàng đầu trong lĩnh vực blockchain, bao gồm Fireblocks và BitGo

Partnerships
Regulatory Compliance & Anti-Money Laundering

Tuân thủ luật pháp & Chống rửa tiền

XEXON tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn KYC và AML toàn câu.

Hợp tác với các chuyên gia bảo mật hàng đầu

XEXON hợp tác với các nhà cung cấp bảo mật hàng đầu trong lĩnh vực blockchain, bao gồm Fireblocks và BitGo

Partnerships with leading security experts

Tuân thủ luật pháp & Chống rửa tiền

XEXON tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn KYC và AML toàn câu.

Regulatory Compliance & Anti-Money Laundering

Bảo mật nền tảng

Xác thực 2 lớp (2FA Authentication)

Tăng cường bảo mật với sự hỗ trợ từ các ứng dụng Authenticator mới nhất

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng thông qua live chat, email

Xác nhận khi thực hiện rút tiền

Việc rút tiền được kiểm tra nghiêm ngặt.

Các tính năng bảo mật khác

Tiêu chuẩn bảo mật tiền điện tử cấp độ 3

Để củng cố sự an toàn tài sản của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, XEXON chúng tôi đang sử dụng Giải pháp Doanh nghiệp của FIREBLOCKS kết hợp Tiêu chuẩn bảo mật tiền điện tử Cấp độ 3. Cơ chế này yêu cầu nhiều tác nhân cho tất cả các hành động quan trọng, vì các cơ chế xác thực nâng cao được sử dụng để đảm bảo tính xác thực của dữ liệu , trong khi nội dung được phân phối theo địa lý và tổ chức.

Bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong các mạng bảo mật và chỉ có thể truy cập giới hạn cho những người được yêu cầu giữ bí mật thông tin. Tất cả thông tin nhạy cảm / thông tin thẻ tín dụng mà bạn cung cấp đều được mã hóa thông qua công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL).

XEXON thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khi người dùng nhập, gửi hoặc truy cập thông tin của họ.

Hệ thống quản lý bảo mật thông tin được công nhận

XEXON nâng cao tiêu chuẩn cho toàn bộ các blockchain bằng cách áp dụng các chính sách bảo mật nghiêm ngặt nhất, đánh giá rủi ro, bảo vệ dữ liệu và bảo mật mạng hiện đại.

More Security Features

Cryptocurrency Security Standard Level 3

To underpin the robustness of the enterprise, Xexon is making use of fireblock’s Enterprise Solution which incorporates the Cryptocurrency Security Standard Level 3. The CCSS Level 3 requires multiple actors for all-critical actions, as advanced authentication mechanisms are employed to ensure the authenticity of data, while assets are distributed geographically and organizationally.

Data Protection and Confidentiality

Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible to a limited number of persons who are required to keep the information confidential. Аll sensitive/credit information you supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology.

Xexon implements a variety of security measures when users enter, submit, or access their information.

Accredited Information Security Management Systems

Xexon raises the bar for the entire blockchain space by leveraging the strictest security policies, impeccable risk assessment, data protection and state-of-the-art cybersecurity.